Drevna vedska astrologija

Cijene

1. Tumačenje natalne karte usmenim savjetovanjem - 450,00 kn.
2. Tumačenje natalne karte pismenim savjetovanjem - 600,00 kn.
3. Tumačenje ljubavne kompatibilnosti usmenim savjetovanjem - 450,00 kn.
4. Tumačenje ljubavne kompatibilnosti pismenim savjetovanjem - 600,00 kn.
5. Tumačenje poslovne kompatibilnosti usmenim savjetovanjem - 450,00 kn.
6. Tumačenje poslovne kompatibilnosti pismenim savjetovanjem -  600,00 kn.
7. Astro psihoterapija po jednom dolasku - 312,50 kn.

Namaste
Stranica u izradi