Drevna vedska astrologija

Upaje

Upaje su jednostavni postupci, koje sami činimo, da bi neutralizirali negativnu karmu. Njihovo djelovanje je vremenski i sadržajem usmjereno na harmonizaciju planetarnih utjecaja. U sklopu Jyotish analize Jyotish savjetnik vam daje upute koje akcije trebate poduzeti da biste neutralizirali negativno djelovanje određene planete koja je aktivna u sadašnjem trenutku. 

Upaje se uglavnom sastoje od:

  • akcija u određene dane koje trebate poduzeti,
  • usmjerenog volontiranja i donacija, 
  • pravilnog korištenja boja, 
  • posta u određene dane,
  • izbora dragog kamenja, link
  • planetarne meditacije, link
  • preporuke za yagye, link
  • preporuke za yantre. link 
Namaste
Stranica u izradi